Koncert Wiosenny uczestników zajęć rytmicznych, 9.06.2018