ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA KANDYDATÓW

DO SZKÓŁ MUZYCZNYCH I stopnia

Na zajęciach dzieci będą trenować zadania z jakimi mogą się spotkać na egzaminach wstępnych do szkół muzycznych I stopnia. Celem zajęć jest nie tylko umuzykalnianie dzieci, ale zapoznanie ich z różnego typu zadaniami słuchowo-ruchowymi, a zwłaszcza nauka właściwego rozumienia poleceń nauczyciela. Daje to dzieciom poczucie komfortu psychicznego, a co za tym idzie zmniejszenie stresu związanego z egzaminem wstępnym jak również może mieć korzystny wpływ na lepsze wyniki kandydata.

Na zajęciach dzieci poszerzają również swój repertuar piosenek, które mogą wykorzystać w czasie prezentacji na egzaminie.

W trakcie zajęć każde dziecko, zostanie przynajmniej raz przesłuchane indywidualnie przez nauczyciela prowadzącego. Po przesłuchaniu dziecka rodzice otrzymają informację o poziomie przygotowania dziecka do egzaminu.

Zajęcia będą się odbywać w środy w godz. 18.00 – 18.30 od 3 marca do 16 czerwca 2021 r.

Koszt zajęć: 140 zł./miesiąc

Zapraszamy do zapisów przez formularz zgłoszeniowy.