Zajęcia z baletu dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat

Podczas zajęć z baletu dzieci mają możliwość rowijania naturalnej, spontanicznej potrzeby ruchu i tańca.

Balet uczy koordynacji ruchów, panowania nad własnym ciałem, płynności ruchów, wdzięku. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Dni i godziny zajęć:

  • poniedziałek 13:00 – 13:45

Dziecko może uczęszczać na zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu. Zapisy na zajęcia od 12 paździenika pod nr tel. 22 839 18 78

zajecia-baletowe