Zmiana wysokości opłat za zajęcia rytmiczne

Szanowni Państwo,

Niestety muszę przekazać Państwu niepomyślne wiadomości.

  • Zmuszeni jesteśmy przesunąć rozpoczęcie zajęć do 3 lutego 2021 r.
  • Chcąc kontynuować zajęcia przy zdecydowanie mniejszej frekwencji niż w ubiegłych latach zmuszony jestem podnieść opłaty o 30%.

Ubiegły rok był bardzo trudny. Bieżący nie zapowiada się lepiej.
Konieczność zmiany miejsca prowadzenia zajęć zmusiła nas do wynajmowania sali.

Mniejsza frekwencja oraz niestety, brak wpłat od części uczestników powoduje zmniejszone przychody.

Od rozpoczęcia jesienią ubiegłego roku Fundacja starała się utrzymać zajęcia, dokładając posiadane środki, które niestety się wyczerpały.
Brak możliwości prowadzenia innyc

h zajęć powoduje obciążenie kosztami stałymi uczestników jedynych zajęć.
Nie możemy zrezygnować z kosztów stałych takich jak wynajem siedziby, opłaty za usługi biura rachunkowego, telefony, utrzymanie strony internetowej. Pomimo że nie są to duże kwoty jednak niezbędne do poniesienia. Pozostałe koszty to wynajęcie sali, usługa Pań prowadzących zajęcia oraz niewielkie wynagrodzenie Pani obsługującej fundację. Z uwagi na trudną sytuację finansową od listopada Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia.

Po przeprowadzonych negocjacjach, wszystkie wymienione koszty zostały już zmniejszone, ale w dalszym ciągu bilans jest ujemny. Przychody nie pokrywają wydatków.
Podsumowując, niestety, nie mam wyjścia innego jak podniesienie opłat.
Kalkulacja nowych stawek zakłada wynegocjowaną już redukcję wynagrodzeń oraz uczestnictwo odpowiedniej liczby dzieci. Nie kalkulujemy żadnego zysku. Mam nadzieję, że bilans zamknie się na 0.
Liczę, że Państwo zaakceptujecie tą sytuację.
Rozpoczęcie zajęć uzależniam od złożenia przez Państwa deklaracji, która będzie dostępna od czwartku 21 stycznia 2021 r. na naszej stronie internetowej.

W tym formularzu proszę o deklarację uczestnictwa w zajęciach przy zmienionych stawkach opłat.

Deklaracje proszę przesłać jak zwykle za pośrednictwem strony, na której ona będzie umieszczona w terminie do 27 stycznia 2021 r.

Po tym terminie na podstawie ilości złożonych deklaracji będziemy mogli podjąć decyzję w sprawie zajęć rytmicznych.


Pozdrawiam
Wojciech Krawczuk
Prezes Zarządu