• Zapraszamy na indywidualne lekcje wokalne prowadzone przez śpiewaczkę, specjalistkę emisji głosu Izabellę Jaszczułt-Kraszewską. Read More
  • Zapraszamy na indywidualne lekcje nauki gry na instrumentach. Pomagamy pokonywać trudności, doceniamy osiągnięcia. Read More
  • 22 sierpnia rozpoczynamy zapisy na zajęcia rytmiczne dla dzieci. Read More
  • 1
  • 2
  • 3

Zapisy

Aby zgłosić dziecko lub siebie na zajęcia prowadzone przez Fundację prosimy wypełnić dostępny on-line formularz ZGŁOSZENIE, a następnie pobrać, wypełnić i dostarczyć do siedziby fundacji, przed rozpoczęciem zajęć DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA.

Wpłaty

Wpłat z tytułu czesnego prosimy dokonywać na następujący rachunek bankowy fundacji:

Bank Pocztowy 39 1320 1104 3036 1607 2000 0001

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

Wpłaty należy uiszczać w terminie do 3 dni przed dniem, w którym rozpoczynają się zajęcia.