• Zapraszamy lekcje otwarte kółka szachowego. W środkę (4.10.17) oraz piątek (6.10) o godzinie 14.00
  • Zajęcia baletowe dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Rozwiją aktywność fizyczną, umiejętności rytmiczne i wrażliwość estetyczną.
  • 1
  • 2

Zapisy

Aby zgłosić dziecko lub siebie na zajęcia prowadzone przez Fundację prosimy wypełnić dostępny on-line formularz ZGŁOSZENIA, a następnie pobrać, wypełnić i dostarczyć do siedziby fundacji, przed rozpoczęciem zajęć odpowiednią DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA.

Wpłaty

Wpłat z tytułu czesnego prosimy dokonywać na następujący rachunek bankowy fundacji:

Bank Pocztowy 39 1320 1104 3036 1607 2000 0001

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

Wpłaty należy uiszczać w terminie do 3 dni przed dniem, w którym rozpoczynają się zajęcia.