• Nowa oferta Fundacji Muzyka-Talent-Pasja przygotowana specjalnie dla dzieci, które kochają muzykę i chcą spędzić czas wolny muzykując. Read More
  • Zapraszamy na kurs Wakacje z Big Bandem, który odbędzie się w dniach 20 – 24 sierpnia 2018. Read More
  • Zapraszamy na VIII Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne, które są kontynuacją programu edukacyjnego i artystycznego lat ubiegłych. Read More
  • 1
  • 2
  • 3

Zapisy

Aby zgłosić dziecko lub siebie na zajęcia prowadzone przez Fundację prosimy wypełnić dostępny on-line formularz ZGŁOSZENIA, a następnie pobrać, wypełnić i dostarczyć do siedziby fundacji, przed rozpoczęciem zajęć odpowiednią DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA.

Wpłaty

Wpłat z tytułu czesnego prosimy dokonywać na następujący rachunek bankowy fundacji:

Bank Pocztowy 39 1320 1104 3036 1607 2000 0001

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

Wpłaty należy uiszczać w terminie do 3 dni przed dniem, w którym rozpoczynają się zajęcia.