• Zapraszamy na indywidualne lekcje wokalne prowadzone przez śpiewaczkę, specjalistkę emisji głosu Izabellę Jaszczułt-Kraszewską. Read More
  • Zapraszamy na indywidualne lekcje nauki gry na instrumentach. Pomagamy pokonywać trudności, doceniamy osiągnięcia. Read More
  • Zapraszamy na kurs przygotowawczy do egzaminów wstępnych do pierwszej klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej Read More
  • 1
  • 2
  • 3

Zapisy

Aby zgłosić dziecko lub siebie na zajęcia prowadzone przez Fundację prosimy wypełnić dostępny on-line FORMULARZ lub pobrać, wypełnić i dostarczyć do siedziby fundacji załączony DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA w formacie PDF.

Wpłaty

Wpłat z tytułu czesnego prosimy dokonywać na następujący rachunek bankowy:

Bank Pocztowy 39 1320 1104 3036 1607 2000 0001

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

Płatności miesięczne: płatne z góry do 10 każdego miesiąca

Płatności kwartalne: płatne z góry do 10 września, 10 grudnia, 10 marca