• Kurs dla kandydatów do I klasy szkoły muzycznej II stopnia z zakresu kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuzycznej. Read More
 • Rozpoczynamy zajęcia Kursu do OSM I st. Zajęcia będą odbywały się w 3 grupach o godz. 10.00, 11.00 i 12.00. W celu sprawdzenia, w której Read More
 • 9.01.2017 ruszyły zajęcia baletowe dla uczniów ZPSM nr 4. Są jeszcze wolne miejsca. Read More
 • Zapraszamy na indywidualne lekcje wokalne prowadzone przez śpiewaczkę, specjalistkę emisji głosu Izabellę Jaszczułt-Kraszewską. Read More
 • Zapraszamy na indywidualne lekcje nauki gry na instrumentach. Pomagamy pokonywać trudności, doceniamy osiągnięcia. Read More
 • Zajęcia rytmiczne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Read More
 • 1 października 2016 r. podczas Święta Szkoły w ZPSM nr 4 wręczono nagrody laureatom III Szkolnego Festiwalu „Zarezonuj moją pasją”. Read More
 • 1 października 2016 r. Fundacja Muzyka-Talent-Pasja przyznała dwa stypendia dla uczniów ZPSM nr 4. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Zapisy

Aby zgłosić dziecko lub siebie na zajęcia prowadzone przez Fundację prosimy wypełnić dostępny on-line formularz ZGŁOSZENIE, a następnie pobrać, wypełnić i dostarczyć do siedziby fundacji, przed rozpoczęciem zajęć DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA.

Wpłaty

Wpłat z tytułu czesnego prosimy dokonywać na następujący rachunek bankowy fundacji:

Bank Pocztowy 39 1320 1104 3036 1607 2000 0001

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

Wpłaty należy uiszczać w terminie do 3 dni przed dniem, w którym rozpoczynają się zajęcia.