• Zapraszamy na Kurs dla kandydatów do OSM II stopnia, który  poprowadzi pani Agata Kuchta, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Read More
  • Zapraszamy dzieci uczęszczające na zajęcia rytmiczne na Bal Karnawałowy, który odbędzie się 7 lutego 2018 r. o godz. 16.00 w Read More
  • Zapraszamy na Koncert Kolęd w wykonaniu instrumentalistów – uczniów Fundacji , który odbędzie się 21 grudnia 2017 r. w Sali Kameralnej w Read More
  • Zapraszamy na Koncert Zimowy w wykonaniu dzieci uczęszczających na zajęcia rytmiczne. Koncert odbędzie się 13 grudnia 2017 r. o godz. Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zapisy

Aby zgłosić dziecko lub siebie na zajęcia prowadzone przez Fundację prosimy wypełnić dostępny on-line formularz ZGŁOSZENIA, a następnie pobrać, wypełnić i dostarczyć do siedziby fundacji, przed rozpoczęciem zajęć odpowiednią DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA.

Wpłaty

Wpłat z tytułu czesnego prosimy dokonywać na następujący rachunek bankowy fundacji:

Bank Pocztowy 39 1320 1104 3036 1607 2000 0001

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

Wpłaty należy uiszczać w terminie do 3 dni przed dniem, w którym rozpoczynają się zajęcia.