Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć rytmiczno-ruchowych w nadchodzącym roku szkolnym. Zajęcia zaczynamy już 7 września 2016 roku.