• Zapisy na zajęcia szachowe dla dzieci rozpoczną się 4.09 Read More
  • Zapisy na indywidualne lekcje wokalne prowadzone przez śpiewaczkę, specjalistkę emisji głosu Izabellę Jaszczułt-Kraszewską rozpoczną się 4.09 Read More
  • Zapisy na indywidualne lekcje nauki gry na instrumentach rozpoczną się 4.09 Read More
  • Rozpoczęliśmy zapisy na zajęcia rytmiczne w roku szkolnym 2017/2018 Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zapisy

Aby zgłosić dziecko lub siebie na zajęcia prowadzone przez Fundację prosimy wypełnić dostępny on-line formularz ZGŁOSZENIA, a następnie pobrać, wypełnić i dostarczyć do siedziby fundacji, przed rozpoczęciem zajęć odpowiednią DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA.

Wpłaty

Wpłat z tytułu czesnego prosimy dokonywać na następujący rachunek bankowy fundacji:

Bank Pocztowy 39 1320 1104 3036 1607 2000 0001

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

Wpłaty należy uiszczać w terminie do 3 dni przed dniem, w którym rozpoczynają się zajęcia.