IX Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne

IX MIĘDZYNARODOWE
WARSZTATY PERKUSYJNE
The Ninth International
Percussion Workshops

Warszawa, 1-10 sierpnia 2019
Warsaw, August, 1-10th

Zapisy na warsztaty poprzez formularz online

Pobierz plakat warsztatów

Organizatorzy/Organisers: Fundacja Muzyka-Talent-Pasja/Music-Talent-Passion Foundation
Miejsce/Place: ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, 01-530 Warszawa,ul. Krasińskiego 1 /The Complex of State Music Schools nr 4 in Warsaw

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Co-financed with funds from The Ministry of Culture and National Heritage

Cele warsztatów/ Aims of the workshops: Program IX Międzynarodowych Warsztatów Perkusyjnych – Warszawa 2019 jest kontynuacją poprzednich edycji odbywających się w Lublinie od roku 2012, a kontynuowanych w Warszawie od roku 2017. Celem warsztatów jest rozszerzenie i pogłębianie zainteresowania środowiska Perkusyjnego naszego kraju, jak również krajów ościennych – Ukrainy, Białorusi, Litwy i Niemiec z nowoczesnymi metodami nauczania. Ważnym zadaniem warsztatów jest podniesienie poziomu gry uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, wymiana myśli dydaktycznej, aktywizacja środowiska pedagogicznego w celu zapoznania się z nowymi metodami, i osiągnięciami w zakresie technik wykonawczych, interpretacji i literatury perkusyjnej. W ramach zajęć warsztatowych będzie realizowany tradycyjny i współczesny, zarówno solowy jak i zespołowy program edukacyjny. W koncertach uczestnicy będą mogli zaprezentować utwory opracowane podczas warsztatów pod kierunkiem wybitnych profesorów z Polski i zagranicy. Dodatkowym zadaniem warsztatów jest edukacja dzieci w wieku 6 – 10 lat.

Program warsztatów obejmuje naukę i doskonalenie gry na następujących instrumentach perkusyjnych:

 • werblu
 • kotłach
 • ksylofonie
 • marimbie
 • wibrafonie
 • instrumentach etnicznych /m. in. kongach i bongosach/
 • zestawie jazzowym i multiperkusyjnym

Innymi zadaniami warsztatów są:

 • zaznajomienie młodzieży ze współczesną literaturą – solową i kameralną
 • interpretacja utworów solowych na poszczególnych instrumentach perkusyjnych
 • praca w zespołach perkusyjnych
 • sposoby ćwiczeń w celu podnoszenia poziomu gry na poszczególnych instrumentach
 • doskonalenie warsztatu /techniki/ gry na wszystkich instrumentach perkusyjnych

Kadrę dydaktyczną stanowić będą wykładowcy akademiccy, jurorzy ogólnopolskich przesłuchań i konkursów perkusyjnych reprezentujące różne ośrodki akademickie i artystyczne Polski i z zagranicy.

The IX International Percussion Workshops – Warsaw 2019 is the continuation of the former editions, which has taken places in Lublin since 2012. Our main goal is to develop and deepen interest among those involved with percussion- pupils, teachers, theoreticians, composers in our country, especially in Eastern Poland, as well as in neighbouring Ukraine, Belarus, Lithuania, using modern methods of education. A very important goal of the workshops is to increase the performance level of music students in Poland, exchanging didactic thoughts, activating the pedagogic society to get to know new methods, achievements and acknowledgments in the sphere of performance technique, interpretation, and percussion literature, as well as cultural exchange with musicians from neighbouring countries. Workshop sessions will be based on traditional, contemporary and new – either solo or collective – percussion repertoires. At concerts participants will have a chance to present pieces worked on during the workshop lessons under the guidance of Polish and foreign professors. An additional task is the education of children from 6 to 10 years old.

The workshop curriculum enhances learning and improvement of playing on such percussion instruments as:

 • snare drum
 • timpani
 • xylophone
 • marimba
 • vibraphone
 • ethnic instruments
 • drumset and multipercussion

Other workshop tasks are:

 • familiarisation with contemporary percussion literature
 • interpretation of solo pieces on particular percussion instruments
 • work with a percussion group
 • practice sessions to improve the level of playing
 • applying techniques on all percussion instruments

The teaching staff comprise percussionists with the highest qualifications, jurors of national Polish competitions and auditions representing different academic and artistic centres from Poland and abroad. The other aspect of the workshop is to prepare children and young people for an active cultural life, giving students the opportunity to develop musically, culturally and socially during their vacations.

Dyrektor Artystyczny / Artistic Director: dr hab. Stanisław Halat

Wykładowcy/ Lecturers:

 • Prof. Marian Rapczewski – AM w Poznaniu
 • Prof. Stanisław Skoczyński – UMFC
 • Prof. Jacek Wota – AM we Wrocławiu
 • Prof. Aleksy Ralo – AM w Odessie
 • Dr hab. Stanisław Halat – prof. UMCS, ZPSM nr 4 w Warszawie
 • Dr hab. Karol Szymanowski – prof. AM w Bydgoszczy
 • Mgr Sylwia Żytyńska- Akademia Muzyczna w Bazylei
 • Mgr Sławomir Berny- Akademia Muzyczna w Katowicach
 • Mgr Andrzej Kaczmarczyk – SM im. S. Wiechowicza w Krakowie
 • Mgr Wawrzyniec Dramowicz – SM w Sochaczewie
 • Mgr Andrei Verishka – Mińsk, Białoruś
 • Mgr Gregor Daszko – Niemcy