Zajęcia umuzykalniające dla kandydatów do szkół muzycznych I stopnia

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z zasadami i wymaganiami egzaminu dla kandydatów do szkół muzycznych. Uczestnicy zapoznają się z różnego typu zadaniami słuchowo-ruchowymi oraz uczeni są właściwego rozumienia poleceń nauczyciela.

Wiedza ta daje dzieciom poczucie komfortu psychicznego, a co za tym idzie zmniejszenie stresu związanego z egzaminem wstępnym. Ma korzystny wpływ na lepsze wyniki kandydata. Na zajęciach dzieci poszerzają również swój repertuar piosenek, które mogą wykorzystać w czasie prezentacji na egzaminie. Na zajęciach uczestnicy będą trenowali zadania z jakimi mogą się spotkać na egzaminach wstępnych do szkół muzycznych I stopnia. W trakcie zajęć każde dziecko, zostanie przynajmniej raz przesłuchane indywidualnie przez nauczyciela prowadzącego. Po przesłuchaniu rodzice otrzymają informację o poziomie przygotowania do egzaminu.

Zajęcia będą się odbywać w środy w godz. 18.00 – 18.30 od 2 listopada 2022 r. do 15 marca 2023 r.

Koszt zajęć: 600,00 zł (jest to koszt za cały kurs 17 x 30min.)

Zajęcia odbywają się w budynku Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” przy ul. Cegłowskiej 39 w Warszawie.

Zapraszamy do zapisów przez formularz zgłoszeniowy

Dokumenty