Zajęcia umuzykalniające dla kandydatów do szkół muzycznych I stopnia

Na zajęciach dzieci będą trenować zadania z jakimi mogą się spotkać na egzaminach wstępnych do szkół muzycznych I stopnia. Celem zajęć jest nie tylko umuzykalnianie dzieci, ale zapoznanie ich z różnego typu zadaniami słuchowo-ruchowymi, a zwłaszcza nauka właściwego rozumienia poleceń nauczyciela. Daje to dzieciom poczucie komfortu psychicznego, a co za tym idzie zmniejszenie stresu związanego z egzaminem wstępnym jak również może mieć korzystny wpływ na lepsze wyniki kandydata.

Na zajęciach dzieci poszerzają również swój repertuar piosenek, które mogą wykorzystać w czasie prezentacji na egzaminie.

W trakcie zajęć każde dziecko, zostanie przynajmniej raz przesłuchane indywidualnie przez nauczyciela prowadzącego. Po przesłuchaniu dziecka rodzice otrzymają informację o poziomie przygotowania dziecka do egzaminu.

Zajęcia będą się odbywać w środy w godz. 18.00 – 18.30 od 12 stycznia do 16 marca 2022 r.

Koszt zajęć: 250 zł (jest to koszt za cały kurs 8 x 30min.)

Zajęcia odbywają się w budynku Szkoły Tanga Argentyńskiego ul. Długa 44/50, Warszawa, wejście: od strony Parku Krasińskich.

Zapraszamy do zapisów przez formularz zgłoszeniowy