XII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY PERKUSYJNE Warszawa, 1-10 sierpnia 2023

XII MIEDZYNARODOWE WARSZTATY PERKUSYJNE, WARSZAWA 2023

Warszawa, 1 – 10 sierpnia 2023

Organizatorzy: Fundacja Muzyka-Talent-Pasja, Centrum Edukacji Artystycznej, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.

Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej.

Miejsce: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, 01-530 Warszawa, ul. Z. Krasińskiego 1

Dyrektor Artystyczny: dr hab. Stanisław Halat

Zapisy na warsztaty poprzez formularz online na stronie Fundacji.

Udział w warsztatach – szczegóły zawarte w regulaminie.

Organizator nie zapewnia wyżywienia oraz noclegów.

Celem warsztatów jest zapoznanie się z nowymi technikami gry na instrumentach perkusyjnych, rozszerzenie i pogłębianie perkusyjnego repertuaru solowego i zespołowego, wyrównywanie szans dla uczniów szkół muzycznych z mniejszych ośrodków.
Ważnym zadaniem warsztatów jest stałe podnoszenie poziomu gry uczniów klas perkusji szkół muzycznych I i II stopnia, wymiana myśli dydaktycznej, aktywizacja środowiska pedagogicznego w celu zapoznania się ze zdobyczami i osiągnięciami w zakresie technik wykonawczych, interpretacji i literatury perkusyjnej, a także wymiana kulturowa z uczestnikami sąsiadujących krajów Polski.
Praca w ramach zajęć warsztatowych koncentrować się będzie na realizacji tradycyjnego, współczesnego i nowego, zarówno solowego jak i zespołowego repertuaru perkusyjnego.
W koncertach uczestnicy będą mogli zaprezentować utwory opracowane podczas warsztatów pod kierunkiem wybitnych profesorów. Uczniowie będą prezentować utwory solowe i zespołowe przygotowane podczas warsztatów na audycjach i koncertach. Wszyscy uczestnicy warsztatów biorą udział w zajęciach orkiestry perkusyjnej w ramach, których opracowywany jest program oparty na rytmach samby batucada, prezentowany w oprawie choreograficznej na wyjątkowym, pełnym ekspresji rytmicznej koncercie.

Uczestnicy warsztatów poprzez udział w lekcjach indywidualnych i grupowych (zespołowych w różnych konfiguracjach instrumentacyjnych) mają sposobność poznania technik i metod wykonawczych w grze na instrumentach zapisanych w podstawach programowych szkół muzycznych I i II stopnia. 10 dniowy maraton perkusyjny pozwala uczestnikom na udział w kilkunastu lekcjach indywidualnych z różnymi specjalistami, daje to podstawę do oceny poziomu gry ucznia oraz zalecenia do dalszej pracy, podparte metodyką nauczania i przykładami z literatury.
Najważniejszym zaś efektem tego działania jest prezentacja estradowa, stanowiąca największą radość pokazania rezultatów pracy na koncertach. Jest także nagrodą za dobrze przygotowany program i zachętą do dalszej pracy nad doskonaleniem gry na instrumentach perkusyjnych.

Kadrę dydaktyczną stanowić będą wykładowcy o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, jurorzy ogólnopolskich przesłuchań i konkursów perkusyjnych, reprezentujący różne polskie i zagraniczne ośrodki akademickie:

 • Prof. Marta Klimasara – Uniwersytet Muzyki i Sztuk Scenicznych w Stuttgart, Niemcy
 • Prof. Stanisław Skoczyński – UMFC w Warszawie
 • Prof. Jacek Wota – AM we Wrocławiu
 • Dr hab. Stanisław Halat – UMCS w Lublinie
 • Dr hab. Karol Szymanowski – AM w Bydgoszczy
 • Dr Gregor Daszko – SM w Herrenberg, Niemcy
 • Dr Tomasz Arnold – AM w Krakowie
 • Andrei Verishka – Białoruś
 • Sylwia Żytyńska – AM w Bazylei, Szwajcaria

Program warsztatów: zaplanowane są lekcje indywidualne prowadzone na instrumentach perkusyjnych zapisanych w podstawach programowych szkolnictwa artystycznego oraz lekcje zespołowe.

Program warsztatów obejmuje naukę i doskonalenie gry na następujących instrumentach perkusyjnych:

 • werblu,
 • kotłach,
 • ksylofonie,
 • marimbie,
 • wibrafonie,
 • zestawie jazzowym i multiperkusyjnym, 

oraz w zakresie gry zespołowej:

 • uczestnictwo w różnych konfiguracjach instrumentalnych (idiofony i membranofony)
 • grupy marszowe /tarabaning/,
 • bodypercussion,
 • teatr instrumentalny

Dzienny harmonogram warsztatów od 1 do 10 sierpnia przedstawia się następująco:

godz. 10.00 – 13.15 – zajęcia indywidualne,

godz. 15.00 – 15.45 – zajęcia indywidualne,

godz. 16.00 – 18.00 – zajęcia zespołowe.

Dokładniejszy plan zajęć zostanie opracowany po zakończeniu zapisów uczestników. Wtedy będzie znany wiek uczestnika i poziom umiejętności co jest podstawą do ułożenia planu poszczególnych lekcji.
Zajęcia grupowe są profilowane według wieku uczestników i poziomu gry, a repertuar dopasowany do ich umiejętności wykonawczych.

Planowane są następujące koncerty:

Koncerty solowe zaproszonych perkusistów

10.08 – Koncert finałowy warsztatów

Merytoryczne założenia warsztatów:

 • kompleksowa nauka gry na instrumentach perkusyjnych mających zastosowanie we współczesnym wykonawstwie
 • doskonalenie warsztatu oraz poznawanie technik wykonawczych na poszczególnych instrumentach perkusyjnych
 • interpretacja utworów na instrumentach melodycznych i membranofonowych
 • prezentacja utworów solowych przygotowanych w macierzystych szkołach i udoskonalanych na lekcjach podczas warsztatów
 • zapoznanie się z perkusyjną literaturą kameralną
 • praca w zespołach kameralnych o różnym instrumentarium
 • praca z akompaniamentem
 • zaznajomienie się ze stylistyką jazzową w grze na wibrafonie
 • nauka gry oraz podstawy improwizacji w grze na zestawie jazzowym
 • zapoznanie się z utworami z dziedziny body percussionm/ podstawy harmonii jazzowej i improwizacji w grze na wibrafonie
 • studia orkiestrowe

Innymi zadaniami warsztatów są:

 • zaznajomienie młodzieży z solową literaturą perkusyjną
 • poznanie i prezentacja utworów literatury kameralnej
 • poznawanie utworów napisanych na perkusję i inne instrumenty
 • poznawanie elektronicznych instrumentów perkusyjnych

Do pobrania