Kontakt

Fundacja „Muzyka – Talent – Pasja”

ul. Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa

mail: biuro@muzykatalentpasja.pl

Pracownicy:

Prezes Zarządu:
Wojciech Krawczuk
tel: +48 515 345 019
mail: w.krawczuk@muzykatalentpasja.pl)

Dyżur pracownika Fundacji

W każde pierwsze poniedziałki i środy miesiąca, w którym odbywają się zajęcia w miejscu zajęć będzie obecny przedstawiciel Fundacji.