Rada fundacji

Rada Fundacji jest organem doradczym i opiniującym Fundacji oraz posiada uprawnienia inicjatywne. Rada Fundacji wskazuje priorytety i plany działania Fundacji. Członkami Rady „Fundacji Muzyka-Talent-Pasja” są:

HANNA DANUTA SAWICKA – Przewodnicząca
DOROTA ANNA ŻOŁNACZ
EWA ANNA JAKOWICZ TABECKA
EWA MARIA KAMINSKA
KLAUDIUSZ GRZEGORZ BARAN
MICHAŁ PEPOL
STANISŁAW KAROL HALAT