Opłaty

ZAJĘCIA RYTMICZNE

Jednorazowa opłata wpisowa dla dzieci, które po raz pierwszy są zapisane na zajęcia – 80,00.

Grupa i ilość zajęćOpłata za miesiąc(PLN)
Grupa dzieci 3-4 letnie
(1 x w tygodniu po 30’)
208
Grupa dzieci 3-4 letnie
(2 x w tygodniu po 30’)
299
Grupa dzieci 5 letnie
(1 x w tygodniu po 45’)
234
Grupa dzieci 5 letnie
(2 x w tygodniu po 45’)
377
Grupa dzieci 6 letnie
(1 x w tygodniu po 45’)
234
Grupa dzieci 6 letnie
(2 x w tygodniu po 45’)
377

Opłaty należy wnosić na konto bankowe
Bank Pocztowy 39 1320 1104 3036 1607 2000 0001
w terminie do 3 dni przed dniem, w którym rozpoczynają się zajęcia.

Przelew należy opisać podając imię i nazwisko uczestnika zajęć.