Opłaty

ZAJĘCIA RYTMICZNE

(obowiązuje od 1.02.2021 r.)

Jednorazowa opłata wpisowa dla dzieci, które po raz pierwszy są zapisane na zajęcia – 80,00.

Grupa i ilość zajęćOpłata miesięczna (PLN)
Grupa 3 -latki
(1 x w tygodniu po 30’)
208
Grupa 3-latki
(2 x w tygodniu po 30’)
299
Grupa 4-latki
(1 x w tygodniu po 30’)
208
Grupa 4-latki
(2 x w tygodniu po 30’)
299
Grupa 5-latki
(1 x w tygodniu po 45’)
234
Grupa 5-latki
(2 x w tygodniu po 45’)
377
Grupa 6-latki
(1 x w tygodniu po 45’)
234
Grupa 6-latki
(2 x w tygodniu po 45’)
377

Opłaty należy wnosić na konto bankowe
Bank Pocztowy 39 1320 1104 3036 1607 2000 0001
w terminie do 3 dni przed dniem, w którym rozpoczynają się zajęcia.

Z powodu niepewnej sytuacji epidemicznej prosimy nie wpłacać za więcej niż jeden miesiąc z góry.

Przelew należy opisać podając imię i nazwisko uczestnika zajęć.