Opłaty

obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

ZAJĘCIA RYTMICZNE

Jednorazowa opłata wpisowa dla dzieci, które po raz pierwszy są zapisane na zajęcia – 80,00.

Grupa i ilość zajęćOpłata za miesiąc(PLN)
Grupa dzieci 3-4 letnie
(1 x w tygodniu po 30’)
213
Grupa dzieci 3-4 letnie
(2 x w tygodniu po 30’)
305
Grupa dzieci 5 letnie
(1 x w tygodniu po 45’)
239
Grupa dzieci 5 letnie
(2 x w tygodniu po 45’)
380
Grupa dzieci 6 letnie
(1 x w tygodniu po 45’)
239
Grupa dzieci 6 letnie
(2 x w tygodniu po 45’)
380

Opłaty należy wnosić w terminie najpóźniej do pierwszego dnia miesiąca, którego dotyczy wpłata.

ZAJĘCIA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA

Opłatę w wysokości 700,00 zł. należy wnosić jednorazowo lub częściowo w terminach:

  1. do 10 października 2023 roku w kwocie 250,00 zł.
  2. do 10 grudnia 2023 roku w kwocie 250,00 zł.
  3. do 10 lutego 2023 roku w kwocie 200,00 zł.

Wszystkie opłaty należy wnosić na rachunek bankowy prowadzony w Banku Pocztowym nr.
39 1320 1104 3036 1607 2000 0001.
Przelew należy opisać podając imię i nazwisko uczestnika zajęć.