Zajęcia rytmiczne

Zajęcia rytmiczne

Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zapraszamy na atrakcyjne i ciekawe zabawy muzyczno-ruchowe.

Celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych dzieci, rozwijanie twórczego myślenia oraz przygotowanie ich do dalszej edukacji muzycznej.

 • Razem z dziećmi gramy, improwizujemy na różnych instrumentach dziecięcych.
 • Słuchamy pięknej i niezwykłej muzyki.
 • Odkrywamy drzemiące w dzieciach zdolności.
 • Rozwijamy dziecięcą wyobraźnię i wrażliwość .
 • Uczymy dzieci śpiewać i tańczyć.
 • Zajęcia są prowadzone przez pedagogów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.
 • Raz w semestrze organizujemy koncert, na którym dzieci przedstawiają rodzicom zdobyte umiejętności. Między Nowym Rokiem a feriami zimowymi organizujemy bal karnawałowy.

Informacje dla uczestników Zajęć Rytmicznych

 • Zajęcia odbywają się w środy i piątki w godzinach:
  • 16.00 – 16.45 – dla dzieci pięcioletnich,
  • 16.45 – 17.15 – dla dzieci trzy i czteroletnich,
  • 17.15 – 18.00 – dla dzieci sześcioletnich.

 • Zajęcia są prowadzone w budynku Szkoły Tanga Argentyńskiego ul. Długa 44/50, Warszawa, wejście: od strony Parku Krasińskich
 • Wymagany jest pobyt opiekuna w budynku szkoły w trakcie zajęć.
 • Fundacja ponosi odpowiedzialność i sprawuje nadzór nad uczestnikami, wyłącznie w trakcie zajęć.
 • Rodzice podczas zajęć przebywają w pomieszczeniu przyległym do sali zajęć
 • Dzieci na zajęcia przychodzą w zmienionym obuwiu.

Dokumenty