VII Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne

PL | EN

VI Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne

Warszawa, 1-10 sierpnia 2017

Organizatorzy: Fundacja Muzyka-Talent-Pasja
Miejsce: ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cele warsztatów: Projekt VI Międzynarodowych Warsztatów Perkusyjnych – Warszawa 2017 jest kontynuacją poprzednich edycji odbywających się w Lublinie od roku 2012. Celem warsztatów jest rozszerzenie i pogłębianie zainteresowania środowiska perkusyjnego/uczniów, nauczycieli, teoretyków muzyki, kompozytorów/ naszego kraju, w szczególności jej wschodniej części, jak również krajów ościennych – Ukrainy, Białorusi, Litwy i Słowacji z nowoczesnymi metodami nauczania. Ważnym zadaniem warsztatów jest podniesienie poziomu gry uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, wymiana myśli dydaktycznej, aktywizacja środowiska pedagogicznego w celu zapoznania się z nowymi metodami, zdobyczami i osiągnięciami w zakresie technik wykonawczych, a także wymiana kulturowa z sąsiadującymi krajami Polski. Praca w ramach zajęć warsztatowych koncentrować się będzie na realizacji tradycyjnego, współczesnego i nowego, zarówno solowego jak i zespołowego repertuaru perkusyjnego. W koncertach uczestnicy będą mogli zaprezentować utwory opracowane podczas warsztatów pod kierunkiem wybitnych profesorów z Polski i zagranicy. Dodatkowym zadaniem warsztatów jest edukacja dzieci w wieku 6 – 10 lat.

Program warsztatów obejmuje naukę i doskonalenie gry na następujących instrumentach perkusyjnych:

 1. werblu
 2. kotłach
 3. ksylofonie
 4. marimbie
 5. wibrafonie
 6. instrumentach etnicznych /m. in. kongach i bongosach/
 7. zestawie jazzowym i multiperkusyjnym

Innymi zadaniami warsztatów są:

 1. zaznajomienie młodzieży ze współczesną literaturą perkusyjną
 2. interpretacja utworów solowych na poszczególnych instrumentach perkusyjnych
 3. praca w zespołach perkusyjnych i poznanie literatury kameralnej
 4. sposoby ćwiczeń w celu podnoszenia poziomu gry na poszczególnych instrumentach
 5. doskonalenie warsztatu /techniki/ gry na wszystkich instrumentach perkusyjnych

Kadrę dydaktyczną stanowić będą wykładowcy o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, jurorzy ogólnopolskich, przesłuchań i konkursów perkusyjnych, autorytety i osobowości, reprezentujące różne ośrodki akademickie i artystyczne Polski i zagranicy. Innym celem warsztatów jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wzbogacanie oferty zagospodarowania wolnego czasu podczas wakacji poprzez m.in. spotkania z wybitnymi ludźmi kultury oraz poznawanie zabytków Warszawy.

Zakwaterowanie, uczestnicy Warsztatów organizują sobie we własnym zakresie.

Dyrektor artystyczny: Dr hab. Stanisław Halat

Wykładowcy:

 • Prof. Jacek Wota – AM we Wrocławiu,
 • Prof. Stanisław Skoczyński – UMFC w Warszawie,
 • Dr hab. Karol Szymanowski – AM w Bydgoszczy,
 • Dr hab. Stanisław Halat – UMCS w Lublinie, ZPSM nr 4 w Warszawie
 • Mgr Sylwia Żytyńska – Akademia Muzyczna w Bazylei, Szwajcaria
 • Mgr Andrzej Kaczmarczyk – Szkoła Muzyczna im. S. Wiechowicza w Krakowie,
 • Andrei Verishka /Białoruś/ – Szkoła Muzyczna w Mińsku, Białoruś
 • Mgr Cezary Konrad – wybitny perkusista jazzowy

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego