ZAJĘCIA RYTMICZNE

Jednorazowa opłata wpisowa dla dzieci, które po raz pierwszy są zapisane na zajęcia – 80,00.

Grupa i ilość zajęć Opłata miesięczna Opłata za dwa miesiące
Grupa 3 -latki
(1 x w tygodniu po 30’)
 140,00  250,00
Grupa 3 -latki
(2 x w tygodniu po 30’)
 200,00  360,00
Grupa 4 -latki
(1 x w tygodniu po 30’)
 140,00  250,00
Grupa 4 -latki
(2 x w tygodniu po 30’)
200,00 360,00
Grupa 5 -latki
(1 x w tygodniu po 45’)
 160,00 290,00
Grupa 5 -latki
(2 x w tygodniu po 45’)
 260,00  460,00
Grupa 6 -latki
(1 x w tygodniu po 45’)
160,00 290,00
Grupa 6 -latki
(2 x w tygodniu po 45’)
 260,00 460,00

UWAGA: Opłatę za miesiąc luty należy pomniejszyć o 50%.
Opłaty należy wnosić na konto bankowe
Bank Pocztowy 39 1320 1104 3036 1607 2000 0001
w terminie do 3 dni przed dniem, w którym rozpoczynają się zajęcia.

LEKCJE INDYWIDUALNE GRY NA INSTRUMENTACH

Zajęcia i wymiar zajęć Opłata
Lekcja indywidualna nauki gry na instrumencie
20 minutowa
 37,00
Lekcja indywidualna nauki gry na instrumencie
30 minutowa
 55,00
Lekcja indywidualna nauki gry na instrumencie
45 minutowa
 80,00

OPŁATY ZA ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia i wymiar zajęć Opłata
Szkółka szachowa
1 zajęcia*
16,00
Poznajemy instrumenty
1 x 30’ w ostatnią środę miesiąca
31,00
Balet dla dzieci
1 zajęcia*
34,00

* kwotę należy pomnożyć przez ilość zajęć w miesiącu i wpłacić kwotę za cały miesiąc

KURS DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY MUZYCZNEJ

Zajęcia i wymiar zajęć Opłata
Kurs dla kandydatów do pierwszej klasy szkoły muzycznej
I stopnia z zakresu kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuzycznej
Cena zostanie podana na początku listopada 2018
Kurs przygotowawczy do egzaminów wstępnych do pierwszej klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej Cena zostanie podana na początku lutego 2019