ZAJĘCIA RYTMICZNE

Jednorazowa opłata wpisowa dla dzieci, które po raz pierwszy są zapisane na zajęcia – 80,00.

Grupa i ilość zajęćOpłata miesięczna (PLN)
Grupa 3 -latki
(1 x w tygodniu po 30’)
160
Grupa 3-latki
(2 x w tygodniu po 30’)
230
Grupa 4-latki
(1 x w tygodniu po 30’)
160
Grupa 4-latki
(2 x w tygodniu po 30’)
230
Grupa 5-latki
(1 x w tygodniu po 45’)
180
Grupa 5-latki
(2 x w tygodniu po 45’)
290
Grupa 6-latki
(1 x w tygodniu po 45’)
180
Grupa 6-latki
(2 x w tygodniu po 45’)
290

UWAGA: Opłatę za styczeń należy pomniejszyć o 50%.

Opłaty należy wnosić na konto bankowe
Bank Pocztowy 39 1320 1104 3036 1607 2000 0001
w terminie do 3 dni przed dniem, w którym rozpoczynają się zajęcia.

Przelew należy opisać podając imię i nazwisko uczestnika zajęć.