Bal Karnawałowy uczestników zajęć rytmicznych, 8.02.2017