KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY MUZYCZNEJ

Kurs odbywa się w formie 45-minutowych zajęć grupowych.

Na zajęciach dzieci trenują zagadnienia i zadania z jakimi mogą się spotkać na egzaminach wstępnych do szkół muzycznych I stopnia. Głównym celem tychże zajęć jest nie tylko umuzykalnianie dzieci, ale zaznajomienie ich i oswojenie z różnego typu zadaniami słuchowo-ruchowymi, a w szczególności nauka właściwego rozumienia poleceń nauczyciela. Daje to dzieciom większy komfort psychiczny, co minimalizuje stres związany z egzaminem, a w rezultacie ma korzystny wpływ na lepsze wyniki kandydata.

Na kursie dzieci poszerzają również swój repertuar piosenek, które mogą wykorzystać w czasie prezentacji na egzaminie. W trakcie kursu, po indywidualnym przesłuchaniu dziecka, rodzice mogą otrzymać od nauczyciela prowadzącego informację na temat poziomu przygotowania dziecka do egzaminu.

Zgłoszenia można dokonać przesyłając deklarację on line, a na pierwsze zajęcia należy przynieść oryginał deklaracji uczestnictwa.

Zajęcia będą odbywały się w soboty (2.12.17, 9.12.17, 16.12.17, 13.01.18, 3.02.18, 10.02.18, 17.02.18, 24.02.18) w godzinach przedpołudniowych.

DOKUMENTY: