KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY MUZYCZNEJ

Kurs odbywa się w formie 60 – minutowych zajęć grupowych

Na zajęciach dzieci trenują zagadnienia i zadania z jakimi mogą się spotkać na egzaminach wstępnych do szkół muzycznych I stopnia. Głównym celem tychże zajęć jest nie tylko umuzykalnianie dzieci, ale zaznajomienie ich i oswojenie z różnego typu zadaniami słuchowo-ruchowymi, a w szczególności nauka właściwego rozumienia poleceń nauczyciela. Daje to dzieciom większy komfort psychiczny, co minimalizuje stres związany z egzaminem, a w rezultacie ma korzystny wpływ na lepsze wyniki kandydata.

Na kursie dzieci poszerzają również swój repertuar piosenek, które mogą wykorzystać w czasie prezentacji na egzaminie.

W trakcie kursu, po indywidualnym przesłuchaniu dziecka, rodzice mogą otrzymać od nauczyciela prowadzącego informację na temat poziomu przygotowania dziecka do egzaminu.

Zajęcia planujemy w soboty dwóch grupach – I grupa o godz. 10.00, II grupa o godz. 11.00. O przypisaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Najbliższy kurs będzie się odbywał w dniach: 18, 25 stycznia, 1, 8, 29 lutego, 7, 14, 21 marca 2020 r

Zapraszamy do zapisów przez formularz zgłoszeniowy.

DOKUMENTY: