KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY MUZYCZNEJ

Kurs odbywa się w formie 45-minutowych zajęć grupowych.

Na zajęciach dzieci trenują zagadnienia i zadania z jakimi mogą się spotkać na egzaminach wstępnych do szkół muzycznych I stopnia. Głównym celem tychże zajęć jest nie tylko umuzykalnianie dzieci, ale zaznajomienie ich i oswojenie z różnego typu zadaniami słuchowo-ruchowymi, a w szczególności nauka właściwego rozumienia poleceń nauczyciela. Daje to dzieciom większy komfort psychiczny, co minimalizuje stres związany z egzaminem, a w rezultacie ma korzystny wpływ na lepsze wyniki kandydata.

Na kursie dzieci poszerzają również swój repertuar piosenek, które mogą wykorzystać w czasie prezentacji na egzaminie. W trakcie kursu, po indywidualnym przesłuchaniu dziecka, rodzice mogą otrzymać od nauczyciela prowadzącego informację na temat poziomu przygotowania dziecka do egzaminu.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr tel. 22 839 18 78 lub przesyłając deklarację on line.

Zajęcia będą odbywały się w soboty w godzinach przedpołudniowych.

Informacje o zajęciach w roku szkolnym 2017/2018 zostaną podane w listopadzie 2017

DOKUMENTY: