Kurs dla kandydatów do I klasy szkoły muzycznej II stopnia

Z zakresu kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuzycznej

Kurs obejmuje powtórzenie materiału ze szkoły muzycznej I stopnia z zakresu kształcenia słuchu.

Informacje o zajęciach w roku 2018 zostaną opublikowane w styczniu 2018

Zajęcia poprowadzi pani Justyna Pakulak.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr tel. 22 839 18 78 lub przesyłając deklarację on line.

DOKUMENTY: