DEKLARACJA UCZESTNICTWA/APPLICATION FORM

  • VIII Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne

    The Eighth International Percussion Workshops

    Warszawa, 1-10 sierpnia 2018

    August, 1-10th 2018

  • Dane uczestnika/Participant data

  • Dane opiekuna prawnego/Participant's parent data

  • Oświadczenia/Statements

 

Verification