DEKLARACJA UCZESTNICTWA/APPLICATION FORM

  • IX Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne

    The Ninth International Percussion Workshops

    Warszawa, 1-10 sierpnia 2019

    August, 1-10th 2019

  • Dane uczestnika/Participant data

  • Dane opiekuna prawnego/Participant's parent data

  • Oświadczenia/Statements

 

Verification