VIII Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne
Warszawa 2018

Termin imprezy: 1-10.08.2018
Miejsce warsztatów: ZPSM nr 4 w Warszawie, ul. Krasińskiego 1

Kontakt: tel. (22) 839 18 78; zapisy: www.muzykatalentpasja.pl
Koszt: 650 zł – uczestnik czynny

VIII Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne są kontynuacją programu edukacyjnego i artystycznego lat ubiegłych, trzech edycji warsztatów ogólnopolskich i pięciu edycji warsztatów międzynarodowych organizowanych w Lublinie oraz w Warszawie w latach 2009-2017.

W programie warsztatów znajdą się lekcje indywidualne prowadzone na tradycyjnych instrumentach perkusyjnych zapisanych w podstawach programowych szkolnictwa artystycznego, lekcje zespołowe, nauka stylu marszowego (marchingu), body percussion, samby batucady, improwizacji swobodnej i jazzowej, stylów etnicznych oraz teatru instrumentalnego.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się i wykonywać będą szeroki repertuar oparty na transkrypcjach muzyki baroku, klasycyzmu, romantyzmu, a także współczesny, etniczny, marszowy i jazzowy.
Celem warsztatów jest zapoznanie się z nowymi technikami gry na instrumentach perkusyjnych, rozszerzenie i pogłębianie perkusyjnego repertuaru solowego i zespołowego, wyrównywanie szans dla uczniów szkół muzycznych z mniejszych ośrodków.

W koncertach uczestnicy będą mogli zaprezentować utwory opracowane podczas warsztatów pod kierunkiem wybitnych profesorów z Polski i zagranicy. Rezultaty warsztatowej pracy dydaktycznej profesorów z młodzieżą obserwowane będą przez nauczycieli klas perkusji /lekcje są otwarte/ oraz biernych uczestników warsztatów, młodych adeptów sztuki perkusyjnej, publicznych i niepublicznych uczniów szkół muzycznych.

Dodatkowym zadaniem warsztatów jest edukacja dzieci w wieku 7- 10 lat, pokaz i demonstracja instrumentów perkusyjnych jak również koncerty wybitnie uzdolnionej młodzieży.

Kadra dydaktyczna warsztatów:

Prof. Marian Rapczewski – AM w Poznaniu
Prof. Stanisław Skoczyński – UMFC w Warszawie
Prof. Jacek Wota – AM we Wrocławiu
Dr hab. Stanisław Halat – ZPSM nr 4 w Warszawie i UMCS
Dr Miłosz Pękala – UMFC w Warszawie
Mgr Sylwia Żytyńska- Akademia Muzyczna w Bazylei
Mgr Andrzej Kaczmarczyk – SM im. S. Wiechowicza w Krakowie
Andrei Verishka – Mińsk, Białoruś
Gregor Daszko – Niemcy

Zgłoszenia: Poprzez formularz zgłoszeniowy