W dniu 2 listopada 2018 r. nie ma zajęć rytmicznych.