Kursy

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO OSM I st.

Odbywa się w formie 45-minutowych zajęć grupowych. Na zajęciach dzieci trenują zagadnienia i zadania z jakimi mogą się spotkać na egzaminach wstępnych do szkół muzycznych I stopnia.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów do OSM II st. oraz do PSM.

Kurs dla Kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. oraz do Popołudniowej Szkoły Muzycznej.