Odwołanie XII Międzynarodowych Warsztatów Perkusyjnych

Z przykrością informuję, że nie odbędą się XII Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne, Warszawa 2023

W tym roku uzyskaliśmy niewielkie dofinansowanie i większość kosztów organizacji obciąża fundację.

Fundacja jest organizacja działającą bez zysku, tak więc nie mogła wypracować środków finansowych koniecznych do poniesienia przy organizacji warsztatów.

Ilość osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa i deklarowane darowizny również nie bilansują kosztów koniecznych do poniesienia.

Nie pozwala to na realizację projektu.

Podejmiemy w przyszłym roku próbę organizacji kolejnej edycji warsztatów z nadzieją na ich realizację.

Wojciech Krawczuk
Prezes Zarzadu