Celem warsztatów jest rozszerzenie i pogłębianie zainteresowania środowiska perkusyjnego, uczniów, nauczycieli, teoretyków muzyki, kompozytorów.

Our main goal is to develop and deepen interest among those involved with percussion- pupils, teachers, theoreticians, composers

Czytaj więcej (polish) | Read more (english)