Letni kurs Big-Bandowy zostaje odwołany z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń.